US Supreme Court on mRNA patent

Ska vi lige ta den ën gang til for prins Knud…

I USA har højesteret slået fast, at vaXinerede mennesker verden over er produkter, altså patenterede varer ifølge amerikansk lov, – og bliver derfor ikke længere regnet som rigtige (organiske) mennesker. Fordi de gennem den modificerede DNA-eller RNA-vaccination ophører med at være menneske og derfor bliver EJET af indehaveren af det modificerede GEN-vaccinationspatent, fordi de har deres eget genom og ikke længere er ′′mennesker′′ men ′′trans-human”, så altså en kategori der ikke findes i Menneskerettigheder. Kvaliteten af et fysisk menneske og alle beslægtede rettigheder går tabt.
Dette gælder hele verden, og patentet er underlagt amerikansk lov.

Siden 2013 er alle mennesker, der er vaccineret med GM-modificerede mRNA ‘ lovligt trans-menneskelige og juridisk identificeret som trans-menneskelige og har ikke længere nogen menneskerettigheder eller andre rettigheder i en stat, og dette gælder hele verden, fordi GEN-POINT teknologi patenter er under amerikansk jurisdiktion og lov, hvor de er registreret.

KILDE til afgørelsen truffet af USA ‘ s SUPREME-RETTELSEPDF HER https://www.supremecourt.gov/opi…/12pdf/12-398_1b7d.pdf…

12-398_1b7d