Påsken

Herunder beretter Svend Erik Ibsen Houlberg hvad Påsken egentlig er, – jeg kunne ikke selv fortælle det bedre, så derfor får i hans svar her:

Påsken omhandler dødens og genopstandelsens mysterium.

Grunden til at nordboerne lod sig omvende til at antage Hvide Krist var netop dødens mysterium. (Dette skete ca.400 år før romerkirkens repræsentanter kom til Danmark, og tvangskristnede Danerne.

Harald Blåtands indskrift på Jellingestenen er derfor en grov historieforfalskning.
Det der i virkeligheden foregik, var at Harald tvang Danerne til at blive katolikker.

Han tvang altså allerede Ariansk Kristne til at antage Romernes mærkværdige udgave af kristendom.

Årsagen til Danernes kristning var ikke mindst at der var et problem der plagede vores forfædre. Problemet var at Balder ikke kunne overvinde døden og at selv Odin en dag skulle dø og forgå i Ragnarok.

Men i Kristi død og nedfaren til dødsriget og hans genopstandelse på 3 dagen oplevede Danerne en kraft der var ubesejret.
Han var stærkere end selve Hell, døden. Derfor blev han snart indlemmet i vores gudeverden.

På gotland findes der endnu middelalder katedraler hvor alle de nordiske guder sidder rundt på taget af katedralen og indenfor stod den genopstandne som dødens overvinder.

Denne tidlige, rummelige religion kom fra de Irske druider og kaldes den Arianske kristendom, Romerkirken udslettede nidkært den Arianske og Irske kristendom og erklærede den kættersk.

Danerne blev altså genkristnet, (læs: tvangskristnet) til katolicismen og i dag tilbeder vi stadig Jesus i stedet for kristus, som jo er den egentlige sejerherre, solhelten.

Ironisk nok er det netop den Arianske Kristus, der er afbilledet på den anden side af Jellingestenen; ham vi kan se på side 2 af rødbedepasset.

Påsken gentager sig cyklisk hvert år efter forårsfuldmånen.

Påske er et tidspunkt på året hvor jordens livskræfter fornyes, og vandet der strømmer fra kilder påskemorgen har særlige lægende kræfter.

De æg hønsene lægger i påskedagene samlede man omhyggeligt og malede dem med keltiske symboler, som solkorset, for at kunne holde dem adskilt fra de almindelige æg.

Disse æg gav man til de syge og de har magiske kræfter.
Det mest usædvanlige er at de aldrig kan rådne. Jeg har personligt gemt påskeæg i over 30 år.

Solkorset eller hjulkorset er et af de ældste symboler i menneskehedens historie og findes helt tilbage i neolittisk tid. det forekommer i helleristninger, og som smykker fra alle egne af verden.

Det er et helende og samlende symbol der repræsenterer det guddommelige både i verden og i mennesket.
Derfor blev det brugt som udtryk for guden Odin og senere for Kristus.
De Irske solkors er monumenter fra en tid hvor denne viden endnu var almen eje.