Hold Fokus

Valg til folketinget 2022

Hvis du er en af dem som går og overvejer hvorvidt du pkt. 1 overhovedet vil deltage i valget, og pkt 2 hvis du beslutter dig for at deltage, hvem skal du så stemme på?

Her håber jeg du husker på hvem der stod ved din side gennem hele covid-19 perioden (som jo nok ikke er ovre endnu).
Her tænker jeg først og fremmest på JFK21 og alle folkene som er gået sammen under Frihedslisten.

Det er desværre ikke lykkedes for hverken JFK21 eller Frihedslisten at få vælger erklæringer nok til at blive opstillingsberettigede, men det er om ikke andet lykkedes for folkene fra Frihedslisten at få opstillet en løsgænger i hver en storkreds (Liste Æ).

Det vil i mine øjne være vanvittigt hvis du lige pludselig NU vælger at støtte op om et af de partier der enten stod ved Mette Fredriksen’s side eller, hvis ikke de gjorde, ikke lavede noget særligt væsen af sig med hensyn til at være i opposition. Det gælder naturligvis også for Moderaterne og Danmarksdemokraterne, som jo har velkendte “skurke” ved roret.

I min bog er det egenligt meget simpelt:

Du er enten med os eller mod os!

Med “os” mener jeg på ingen måde “os” som værende den såkaldte “Frihedsbevægelse” herunder Vågne Venner, men derimod “os” der stod imod det voldsomme pres vi som individer blev udsat for.

Her var jeg personligt fuldstændig ligeglad med hvem du var, hvilke synspunkter du havde eller hvilken gruppering du kom fra.
Jeg var bare meget meget glad for at Du var der, og at vi gik side om side i protest mod den verden der var ved at blive tvunget ned over hovederne på os alle – røde, blå, sorte, hvide, grønne, kristene, jøder, hinduer, muslimer, unge som gamle !

Du bør huske at den kamp så langt fra er vundet endnu.

Hold fokus – alt andet er i et eller andet omfang irrelevant.