Foreningen imod Ulovlig Logning

Støt op venner.

I en demokratisk retsstat har borgerne tillid til staten, og alle har ret til en retfærdig rettergang. Logningsdata indsamles ulovligt, men kan alligevel bruges i en straffesag imod dig. Dansk politi kan rejse tiltale og varetægtsfængsle udelukkende på baggrund af hvor din telefon har været.

Måske er du gået forbi et sted hvor der blev begået en forbrydelse. Politiet får en liste over alle telefoner i området, og så skal du bevise at du ikke var skyldig.

Men du kan ikke bruge det i dit forsvar. Hvis du beviser at din telefon ikke var på gerningsstedet, kan anklageren bruge det som bevis for at du havde planlagt din forbrydelse. Politiet har lettere og hurtigere adgang til dine data, og der er ingen garanti for at de deler data med din forsvarsadvokat.

I teleskandalerne lærte vi at visse teleselskaber ulovligt logger dine sms’ers indhold, og ulovligt deler dem med politiet. Politiet indrømmede også at de i årevis har ændret data, uden at sige det til forsvarsadvokater og dommere.

FN’s verdensmål nr. 16 handler om at støtte fredelige og inkluderende samfund. Alle skal have adgang til retssikkerhed og samfund skal have effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Vores retssag er et vigtigt skridt i retning af at opnå dette mål. Vi skaber retspraksis der giver EU’s menneskerettigheder direkte virkning i Danmark. Tidligere kunne et simpelt flertal i Folketinget tilsidesætte de fleste rettigheder.

Det standser vi.

https://ulovliglogning.dk/