Danske bevægelser og aktive individer.

Vi er et netværk af forældre, unge og fagfolk der sammen, har stiftet aktivinfo.dk.
Vi håber, at du vil deltage som aktivt medlem, så vi sammen kan sikre, at vores børn og unge får deres hverdag tilbage.

Som forældre bekymrer vi os ikke blot for vores børn, men også for lærerne. Vi har erfaret, at lærere i hele landet sygemelder sig, at nyuddannede lærere flygter fra faget, og at hver 4. lærer i grundskolen ikke er uddannet lære.

Vores arbejde består i at støtte og rådgive forældre, som ønsker at passe på deres børn og beskytte dem mod politiske overgreb, i form af: nedlukninger, tvangs-testning, maske-påbud mv.

Besøg Aktivinfo

Formål med initiativet Danmark Vågner

Initiativets formål er at oplyse om tilgængelige fakta omkring sundhed, menneskerettigheder, COVID-19 og 5G situationen. At udfordre det dominerende narrativ med substansfyldt information og undersøgelser. Således præsenterer vi en kritisk undersøgende tilgang til situationen, og hermed andre narrativer end det officielle, som dog i høj grad er baseret på fakta, data, og valid materiale, som vi er i besiddelse af. At skabe baggrund for, at arbejdsgrupper og yderligere netværk kan dannes med forskellige underformål, men alle for at oplyse, støtte og finde nye veje til at håndtere den nuværende situation, og det åbenlyse magtmisbrug som finder sted fra regeringens side, og fra de etablerede institutioner, som er involveret i situationen. Initiativet er til som gensidig støtte til at finde og oplyse om handlemuligheder, når nye tiltag, såsom obligatorisk maskebrug, tvangsisolation, contact-tracing, eller tvungen vaccine bliver gjort obligatorisk for alle eller dele af landets beboere fra regeringens side.

Besøg Danmark Vågner

Frihedsbevægelsens Fællesråd er én samlende stemme…

…for forskellige bevægelser, organisationer og privatpersoner i Danmark, som alle kæmper for at få retten tilbage til at leve som frie mennesker. Alt vi gør er i kærlighed til vores medmennesker og vores land.

Besøg Frihedsbevægelsens Fællesråd

Mission:

At vende de samfundstendenser vi ser og skabe medgang for verden og mennesket. Organisationen Medgang ønsker at bidrage aktivt i at genoprette balancen i samfundet og bringe mennesket tilbage til at være selvbestemmende, suveræn og et selvstændigt handlende individ.

Et tankerum for poetisk-politisk essayisme.

Besøg Nederst Etage

Per Brændgaard er uddannet ernæringsekspert (cand. scient. i human ernæring) og arbejder som selvstændig sundhedskommunikatør. Han brænder for sundhed med frihed og har i den forbindelse stiftet Sundhedsliberalt Folkeparti og etableret en ny uddannelse til Sundhedsliberalist. Han blogger om sundhed, ernæring, politik, spiritualitet m.v., og de åndelige interesser har ført til dannelsen af Lystro med Østerbro Krammeklub.

Besøg Per Brændgaard

Få af os havde hørt om corona før 2019, men denne virus, har været anledning til en omvæltning af hele vores hverdag og samfund. Ingen af os har vidst, hvordan vi skulle forstå, eller håndtere denne nye situation. Den var ny for alle, i hele verden. Men vi så alle en mærkbar ændring, ikke kun i måden vores hverdag fungerede, men også i den måde den demokratiske magt blev forvaltet.

Vi anerkender at der har været brug for at iværksætte nogle tiltag, i forhold til håndteringen af corona. Men håndteringen af hele situationen, har været elitær og præget af den magtarrogance, som har været en voksende tendens i vores samfund, i mange år. På den ene side lyser den røde lampe, allerede ved regeringens mørklægning af vigtige politiske processer, sjusk- og hastelovgivning, envejskommunikation til borgerne og en epidemilov der giver staten hidtil uanede beføjelser over vores hverdag, samfund og endda vores krop. På den anden side ringer alle øvrige alarmklokker, når man kigger på alle de nyere love om øget overvågning, registrering og kontrol med borgerne, samt det pres som regeringen helt åbnelyst lægger på frihedsrettighederne, især under coronakrisen.

Besøg Men In Black Denmark

  • Kan man tænke sig noget smukkere? Jorden er vores mor, som vi hylder og respekterer. Hun er levende og ændrer sig hele tiden. Jorden ånder og klimaet ændres. Det bøjer vi os for. Miljøet kan vi gøre noget ved. Miljøet det er, hvordan vi behandler jorden. Økologi og biologisk dyrkning, er en af vore mærkesager. Vi ønsker ren mad, rent vand og ren luft. En verden, hvor alle, der ønsker det, kan have et hus med jord, man selv kan dyrke. Derfor er bien vores maskot.
  • Friheden er under pres i vore dage. For hver dag der går, forsvinder flere og flere af vore grundlovssikrede rettigheder under dække af en virus. Vores regering og en ikke nærmere defineret “myndighedsgruppe” er blevet en trussel mod os borgere, og pressen er dens lydige redskab. Vi benytter vores ret til at holde fredelige demonstrationer. Frihedskampen er hård, men strengt nødvendig, for mørket strammes om os og vi er nødt til at gøre modstand.
  • Vi har demonstreret i månedsvis foran Christiansborg imod epidemiloven, som giver magthaverne rettigheder, som hører hjemme i de værste diktaturstater. De kan nu tiltvinge sig adgang til dit hjem og til at tvangsbehandle dig, ekspropriere din ejendom og sætte dig i isolation i en “egnet facilitet”. Vi er forundrede over, at politikerne selv ønsker at leve i det diktatur, som de er i gang med at indføre med tvang og straf og manglende lydhørhed overfor kritiske røster. Der er meget mørkt lige nu, vi kæmper med oplysning, forsøg på kommunikation med myndighederne og demonstrationer.

Besøg JFK21

Danmark skal have en forfatning, der er udarbejdet af folket for folket. Forfatningen skal erstatte Grundloven og skabe fundamentet for et nyt, retfærdigt samfundssystem, hvor folket har magten.

Vi mener, at det først giver mening at diskutere konkrete løsninger på tidens politiske udfordringer, når fundamentet og rammerne for systemet afspejler folkets og ikke elitens ønsker. Vi tror på, at folket ønsker et folkestyre og ikke, som nu, et elitestyre.

Fundamentet nu er Grundloven, og bl.a. corona-sagen har vist, at Grundloven bløder. Vi vil ikke nøjes med at sætte plaster på Grundloven; vi vil have en helt ny forfatning!

Vi vil gøre Danmark til det land, du tror, det allerede er, men som det aldrig har været!

Forfatningspartiet arbejder primært og på kort sigt via direkte oplysning af folket og sekundært, og på længere sigt, via parlamentarisk arbejde i Folketinget. Men andre ord: Vi vil ikke vente på, at vi får mandater i Folketinget. Vi vil oplyse og samarbejde direkte med folket NU!

Besøg Forfatningspartiet

Har du mistet tilliden til vores politikere..? Eller vores ministre i skiftende regeringer..?

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor kursen aldrig ændrer sig, selvom regeringer kommer og går..? Hvem er egentlig i “Regeringen”..? Har embedsværket og spindoktorer større indflydelse end vores såkaldte folkevalgte politikere..? Eller har globalismen taget over..?
Har du mistet tilliden til systemet..? DET HAR VI..!

Derfor har vi stiftet partiet “De Visionære”. Vi indsamler nu vælgererklæringer. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, så i må meget gerne hjælpe os med en vælgererklæring. At hjælpe med en vælgererklæring, betyder ikke, at man låser sig til noget. Det er bare jeres ret i Danmark og nu er det heldigvis, blevet lidt nemmere med den nye vælgererklærings-portal. Man logger ind med NemID og aktiverer vælgererklæringen. Efter en uge får man en mail i sin e-boks, hvor man endeligt kan gå ind og afgive sin vælgererklæring til partiet.
Det er desværre stadig lidt bøvlet med de to trin, men heldigvis nemmere end det gamle system.

Besøg De Visionære

Martin MD har siden marts 2020 været en ihærdig formidler af Covid krisen på de social medier samt fra talerstolen til diverse demonstrationer rundt omkring i Danmark.

Han har en brændende lidenskab for at informere, uddanne og hjælpe det danske folk til at blive mere bevidst omkring dem selv, da han mener at mange mennesker finder det svært at følger deres kald, deres gave og i særdeleshed deres hjerte i svære tider. 

Martin har en passion for at blive bedre hver eneste dag, og har i mange år dygtiggjort sig selv inden for kommunikation, hvor coaching og det at instruere og inspirere mennesker til at blive bedre stå som indgroet i hans DNA.

Hans mission er klar og målrettet da han har viet sit liv til personlig transformering, og i dag hjælper han andre med at finde deres mission og budskab her i livet.

Besøg Martin MD Iversen

Her finder du alt der er værd at vide om den mig, en anarkokapitalistisk aktivist og hvordan jeg i praksis udøver mine holdninger til samfundet.

Besøg Lars Kragh Andersen

Dan Johannesson, 46 år.
Uddannet Cand.mag. i Medievidenskab i 2011, B.A. i Medievidenskab m. tilvalg i Organisatorisk Kommunikation, samt Multimedie Designer

Inspireret til dels af sin uddannelse, hvor Johannesson skrev kandidatspeciale i propaganda og massemanipulation, under “The War on Terror”, og til dels af sin opvækst med både traumer og spiritualitet som hinandens modstykker, har forfatteren sat sig på en vanskelig opgave: At skrive en trilogi om virkeligheden bag virkeligheden.

Besøg Dan Johannesson

Velkommen til Sig Fra! Formålet med denne side, er at lave et samligssted for alle de danskere, som på den ene eller anden måde er uenig i den måde vores politikere og myndigheder håndterer den nuværende situation på. SigFra er for alle os, der har fået nok! Der er mange måder at sige fra på! På SigFra prøver vi at rumme alle de forskellige typer, som ønsker at bremse op og ændre kursen. Vi er meget forskellige! Folk har meget forskellige værdier og måder at udtrykke vores holdninger og grænser. Men trods forskelligheden så samler modstanden sig på SigFra!

Besøg Sigfra.dk

We Are Anonymous
We Are Legion
We Do Not Forgive
We Do Not Forget
EXPECT US

Anonymous Rebellion

If you are an activist, hacker or ordinary man, If you have open eyes and a mind, if you disagree with the prevailing global system, if you want change it , this page is for you. We don’t want you to think like us, we want you to think

Besøg Thomas Zer0Q

Myndigheder

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Besøg Retsinformation

Her kan du følge med i hvad der foregår i det Danske folketing.

Besøg Folketinget

 

Udenrigsministeriet i København (hjemmetjenesten) er organiseret i syv faglige fællesskaber, som dækker alle aspekter af Udenrigsministeriets virksomhed:

  • Udenrigspolitik
  • Udviklingspolitik
  • Handelsfremme
  • Borgerservice
  • Europapolitik
  • Jura
  • Organisation

Uden for de faglige fællesskaber findes stabskontorerne Minister- og ledelsessekretariatet samt Kommunikationskontoret, som begge arbejder på tværs af Udenrigsministeriets faglige fællesskaber.  

Besøg Udenrigsministeriet

Justitsministeriet er overordnet ansvarlig for tryghed, sikkerhed, lov og ret i Danmark. Justitsministeriets ansvarsområde er med andre ord vores demokratiske retssamfund.

Ministeriet er ressortansvarlig for myndighederne i hele straffesagskæden fra politiet, PET og anklagemyndigheden over til domstolene og fængslerne. Ministeriet er desuden ansvarlig for bl.a. retsplejeloven, straffeloven og våbenloven.

Justitsministeriet yder endvidere rådgivning til regeringen og centraladministrationen i øvrigt om bl.a. grundloven, menneskerettighederne, databeskyttelse, forvaltningsret og formueret. Desuden rådgiver ministeriet i EU-retlige spørgsmål bl.a. ved sager ved EU-domstolen og yder generel lovteknisk bistand til ministerier og styrelser i forbindelse med regeringens lovforslag.

Endelig bidrager ministeriet også til at håndtere og koordinere indsatsen mod COVID-19.

I menuen kan du læse om, hvordan koncernen er organiseret.

Besøg Justitsministeriet

Social- og Ældreministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, familieretsområdet og ældreområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, samt ansvaret for sager om skilsmisse, adoption og forældremyndighed.

Besøg Social- og Ældreministeriet 

Harmonikaindhold
Harmonikaindhold
Harmonikaindhold

Anbefal et site

Udenlandske bevægelser og aktive personer

The New World Encyclopedia (NWE) is designed to organize human knowledge so the reader will learn information not just for its own sake, but for its value to the reader and the world as a whole. It is designed to provide the context and values of our social and organizational relationships, and our relationship with nature and the environment.

The underlying goal of the encyclopedia is to promote knowledge that leads to human happiness, well-being, world peace. It is a useful tool for everyone, and an ideal resource for student research.

Today, computer and internet encyclopedias largely have replaced print encyclopedias. Wikipedia has stunned the world, charting new horizons in the organization and presentation of knowledge, participating as it does as a leading force in the open source revolution. It has shaken assumptions regarding knowledge and scholarship to their roots. Its reliability has been challenged because of its policy to let anyone contribute to it, but it has stood up remarkably to tests and comparisons to conventional compendia such as the Encyclopedia Britannica. It should be noted that the Encyclopedia Britannica has adapted impressively with its own electronic version during these challenging times of transition.

New World Encyclopedia is a wiki-based encyclopedia which contains carefully selected articles that are rewritten and supervised by a team of editors with academic and literary qualifications. New World Encyclopedia has the same ease of use as Wikipedia, but differs based on an editorial policy that includes a more rigorous article selection process, editorial review process, and its wholesome values orientation.

Besøg NWE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alternative medier

– uafhængigt medie, der går bag overskrifterne.

Besøg onlinemagasinet Resonanz

På Indblik.dk stiller vi de spørgsmål, som andre glemmer at stille.

Indblik blev stiftet i 2019 og har siden udviklet sig til at være et af Danmarks hurtigst voksende og mest markante netmedier.

Hos os kan du finde indsigtsfulde nyheder og hårdtslående debat, der giver dig det perspektiv på verden, som mangler i det øvrige mediebillede.

Vores mission er at udfordre de vedtagne sandheder og holde magthaverne i ørerne.

Vi sætter borgernes frihed først og er drevet af en stærk tro på det produktive Danmark, der får hjulene til at køre rundt.

Indblik er tilmeldt Pressenævnet og er medlem af Danske Medier.

Besøg Indblik.dk